Zorgverlener Handvest

In what kind of environment can a caregiver optimally thrive??

Om voor de patiënt te zorgen: Wat heeft de zorgverlener nodig?

’Ieder mens wil graag een fijn leven.’ ‘We wensen allemaal zoveel mogelijk kwaliteit van leven.’

Zorgen voor de patiënt betekent: eerst zorgen voor de zorgverlener.

Zorgverlener Handvest: Wat is ‘Kwaliteit van Zorgverlening’?

1. Goede Zorg kunnen bieden

 • Ik kan handelen vanuit mijn autonomie als professional
 • Ik ben verbonden met mijn collega’s, de patiënt en derden door ons gemeenschappelijke doel: de kwaliteit van leven van de patiënt.
 • Het systeem waarbinnen ik werk, ondersteunt mijn – en ons – werk optimaal.
 • Ik kan -en zal- wil me houden aan leidende principes die te allen tijde de juiste richting aangeven in ongebruikelijke- of abnormale situaties
 • De richtlijnen, standaarden en normen van ons vakgebied maken mijn werk veiliger en onze onderlinge samenwerking gemakkelijker en effectiever.
 • De samenwerking met anderen in het systeem verloopt vloeiend en in volledige afstemming met elkaar

2. Kwaliteit van leven bieden

Met mijn aanwezigheid zorg ik voor herstel, behoud of verbetering van de kwaliteit van leven van onze patiënten.

Dit betekent:

 • Er wordt snel en adequaat vastgesteld wat er aan de hand is, zodat ik niet onnodig lang in onzekerheid hoef te leven.
 • Er is goed en eerlijk overleg met mij over wat de opties zijn en hoe WIJ samen mijn probleem gaan aanpakken.
 • Ik weet wat ik zelf kan doen en wat er zal gebeuren om me te helpen.
 • Als mijn gedrag de zorg die ik nodig heb niet ondersteunt, zal worden onderzocht waarom dat zo is en zal ik op mijn gedrag worden aangesproken waar nodig.
 • Alle (be)handelingen die nodig zijn, worden achterelkaar uitgevoerd in een vloeiend proces.

Ik zal geen kwaad doen; er zal niets gebeuren dat de patiënt nog slechter maakt dan hij al is. Dus:

 • Ik zal ervoor zorgen dat ik correct weet wie hij is en wat hij waar en wanneer nodig heeft.
 • Ik zal stoppen met ‘doen’ als ik er niet meer zeker van ben dat het resultaat correct zal zijn: Ik stop onbeheert handelen.
 • Ik houd de patiënt decubitusvrij
 • Ik zal de juiste medicatie in de juiste dosis op het juiste moment toedienen en nooit in de verkeerde combinaties
 • Ik zal ervoor zorgen dat de patiënt kan genieten van een goede (nacht)rust
 • Ik voorkom dat de patiënt valt
 • Ik zal de patiënt goed voeden
 • Ik zal optimale pijnstilling geven wanneer dat nodig is
 • Ik houd wonden die in de zorginstelling zijn ontstaan vrij van infecties

3. Vertrouwen

Ik kan er blind op vertrouwen

 • Telkens wanneer ik mijn werk niet correct kan doen of zelfs fouten maakte, ik dit kan en zal melden. Ik weet dat dan de bronoorzaken onderzocht én wegggenomen zullen worden. Ik hoef een zelfde fout dus nooit twee keer mee te maken. I shall never have to make the same mistake twice.
 • Standaarden en richtlijnen die ik dien te volgen, zijn dusdanig goed doordacht dat ze het totale zorgproces voor de patient ten goede komen. Overbodige richtlijnen worden mij niet opgelegd.
 • Mijn kostbare inzet zal niet misbruikt worden om de gevolgen van rammelende processen, slecht functionerende systemen en -organisaties op te lossen.
© 1996-2021 Arno Koch. Please contact Arno Koch if you want to use content of this site!