Patiëntenhandvest

'De patiënt centraal' in de gezondheidszorg; wat betekent dat?

Wat zou dan het doel moeten zijn zijn bij het verbeteren van zorgprocessen?

’Ieder mens wil graag een fijn leven.’ ‘We wensen allemaal zoveel mogelijk kwaliteit van leven.’

Zodra mijn gezondheid te wensen over laat, heeft dat een geweldige impact op de kwaliteit van mijn leven.

Patiëntenhandvest: Wat is ‘Kwaliteit van zorg’?

1. Toegang tot zorg

Het eerste wat ik mezelf wens is toegang tot die zorg wanneer ik ze nodig heb.

2. Kwaliteit van leven herstellen, behouden of verbeteren

Dit betekent:

 • Er wordt snel en adequaat vastgesteld wat er aan de hand is, zodat ik niet onnodig lang in onzekerheid hoef te leven.
 • Er is goed en eerlijk overleg met mij over wat de opties zijn en hoe WIJ samen mijn probleem gaan aanpakken.
 • Ik weet wat ik zelf kan doen en wat er zal gebeuren om me te helpen.
 • Als mijn gedrag de zorg die ik nodig heb niet ondersteunt, zal worden onderzocht waarom dat zo is en zal ik op mijn gedrag worden aangesproken waar nodig.
 • Alle (be)handelingen die nodig zijn, worden achterelkaar uitgevoerd in een vloeiend proces.
 • Er zal mij niets overkomen wat mij slechter maakt dan ik al ben. Dus:
  • Iedereen weet wie ik ben (dus ik word niet verwisseld)
  • Iedereen weet waar links en rechts zijn. (dat wordt dus niet verwisseld)
  • Ook wanneer ik lang moeten liggen blijf ik decubitus vrij
  • Ik krijg de juiste medicijnen in de juiste dosis op het juiste moment en nooit in verkeerde combinaties
  • Ik kan van een goede (nacht)rust genieten
  • Ik zal niet vallen
  • Ik word goed gevoed
  • Ik krijg optimale pijnbestrijding wanneer dat nodig is
  • De in de zorginstelling gemaakte wonden worden niet geïnfecteerd.

3. Vertrouwen

Ik kan blindelings vertrouwen:

 • dat de zorgprofessionals niet alleen hun vak verstaan, maar óók dat de zorgprocessen dusdanig solide zijn dat ik niet bang hoef te zijn voor fouten. (Ik hoef immers ook niet bang te zijn wanneer ik vlieg)
 • dat de zorg die ik krijg de juiste en de beste is; mocht er een betere plek voor mij zijn dan wordt mij de keuze geboden.
 • dat er onder uw toezicht niets zal gebeuren dat niet in mijn belang is.
 • dat wanneer er onverhoopt toch iets fout zou gaan:
  • u volledige openheid van zaken zult geven.
  • U de schade zo snel- en veel mogelijk zult beperken en waar mogelijk zult herstellen.
  • u een gedegen bronoorzakenanalyse zult uitvoeren en maatregelen zult nemen waardoor deze fout zich nooit meer zal voordoen.
© 1996-2021 Arno Koch. Please contact Arno Koch if you want to use content of this site!