Standaard werk

Glossary for (Japanese) Continuous Improvement Language

Standaardwerk (volgens Shingijutsu)

Als je naar de activiteiten op de productievloer kijkt, zie je dat operators materialen oppakken, neerleggen, stapelen of zoeken.
Deze bewegingen voegen geen waarde toe, met andere woorden, het is verspilling (MUDA).

“Werken” betekent “de vormen van de materialen veranderen in afgewerkte producten door waarde toe te voegen aan de materialen”.

Beweging die geen waarde toevoegt moet worden geëlimineerd omdat het MUDA creëert. Dit kan gedaan worden door KAIZEN. Elimineer MUDA door KAIZEN-activiteiten uit te voeren, zodat alleen de zinvolle of waardetoevoegende handelingen overblijven om door operators te werden uitgevoerd.

Standaard werk is de basis voor de synchronisatie van alle processen als geheel.

Standaardwerk gaat uit van de scheiding van “mensenwerk” en “machinewerk”. Maak dan van mensenwerk “volwaardig mensenwerk”.

Het is de manier om veilig producten van goede kwaliteit te maken tegen de laagst mogelijke kosten. Standard Work, therefore, is the starting point of KAIZEN. Waar geen standaardwerk is, is geen KAIZEN. Wijzigingen in standaardwerk volgens KAIZEN of wijzigingen in vereisten. Het moet voortdurend worden bijgewerkt.

Hoe standaardwerk creëren

Standaardwerk is de procedure om veilig producten van goede kwaliteit te maken tegen de laagste kosten.
De volgende 3 elementen moeten worden bepaald om standaardwerk te creëren.

-Takttijd (doeltijd om een stuk of eenheid te voltooien)
-Werkprocedure (volgorde van bewerkingen)
-Standaard werk-in-uitvoering (minimale voorraad om de bewerking te herhalen)

Standaardwerk voorkomt overproductie en verspilde bewegingen, zodat producten van goede kwaliteit veilig en tegen de laagst mogelijke kosten kunnen worden geproduceerd.

© 1996-2021 Arno Koch. Please contact Arno Koch if you want to use content of this site!