Regels voor robuust procesontwerp

De basis voor robuuste processen

Design Regels

 • Gegevens worden zo dicht mogelijk bij de bron verzameld
 • Wie de data invoert is eigenaar
 • Wie de eigenaar is van de gegevens voert ze in
 • De eigenaar van de gegevens is, is verantwoordelijk voor de juistheid ervan
 • Wie garandeert, mag eisen stellen
 • Wie een taak uitvoert, garandeert de kwaliteit ervan
 • Wie de kwaliteit van zijn output niet kan garanderen, is verplicht het proces te stoppen
 • Wie stroomafwaarts een fout detecteert, stuurt het terug naar de vorige stap zónder correctie
 • Wie een fout maakt lost hem op
 • Het is toegestaan om een fout één keer te maken, teneinde te voorkomen dat die fout ooit nog eens gemaakt wordt.
 • Het management garandeert een systeem dat de werknemers in staat stelt om hun taak uit te voeren binnen spec

Principes:

 • Hoe korter de doorlooptijd, hoe minder kans op verstoring.
 • Fouten zijn kansen op verbetering; ze mogen één keer gemaakt worden, geen twee keer!
 • Elke ‘verbetering’ die complexiteit toevoegt, is geen verbetering.
 • Alleen investeringen, technologie, vierkante meters of mensen toevoegen is geen verbetering.
© 1996-2021 Arno Koch. Please contact Arno Koch if you want to use content of this site!