Checklist 'Specificaties' voor een robuust proces

Hoe procesfouten detecteren

De checkpoints hieronder zijn een richtlijn om zwakke plekken in je proces op te sporen, simpelweg door slechts óf een probleem óf een kwestie te analyseren.

Om een stabiel en betrouwbaar proces op te zetten, moeten voor alle relevante parameters alle zwakke punten worden opgelost.

 

 1. Een specifiek probleem definiëren
 2. Onderzoek en definieer de ECHTE behoeften van de klant (met betrekking tot deze kwestie)
 3. Definieer de gewenste uitvoer
 4. Define the parameters to judge the desired output
 5. Definieer de boven- en ondergrenzen voor elk van deze parameters
 6. Beschrijf hoe je deze waarden meet/test/detecteert. (Hoe kan ik zien dat ik binnen de specificaties blijf?)
 7. Beschrijf aan welke voorwaarden moet worden voldaan om die parameters binnen de grenzen te houden
 8. Beschrijf hoe je aan deze voorwaarden kunt voldoen
 9. Ontwerp een visueel systeem om de voorwaarden EN de actuele status van de parameters te controleren.
 10. Beschrijf wat je moet doen als er niet aan de voorwaarden of limieten wordt voldaan.
 11. Bewijs dat alle betrokken partijen op de hoogte zijn van de bovenstaande punten en dat ze KUNNEN handelen en zich eraan houden.
© 1996-2021 Arno Koch. Please contact Arno Koch if you want to use content of this site!