Obeya – Obeyaka (Obeya Ruimte)

Glossary for (Japanese) Continuous Improvement Language

Wat is ‘Obeyaka’?

Obeyaka betekent ‘Grote ruimte voor samenwerking’.

De term Obeyaka wordt (ook) gebruikt om de methode te beschrijven om betroffen mensen te laten samenwerken om problemen op te lossen.

Wat is ‘Obeya’?

Obeya betekent letterlijk “Grote Kamer”.

Obeya Ruimte

Een ‘Obeya Ruimte’ is dus min of meer twee keer hetzelfde woord, maar (misschien omdat het klinkt als “Obey You”) wordt het gebruikt voor een (speciale) ruimte waar het hogere management van een lean-bedrijf de PDCA-cyclus van het bedrijf op het hoogste niveau uitvoert. Als het bedrijf agressieve vooruitgang boekt op zijn lean-reis, wordt het ook wel ‘de war room’ genoemd.

Werken in één kamer

Werken in één ruimte’ is misschien een betere interpretatie van het woord: het betekent dat een multidisciplinair team in één fysieke omgeving samenwerkt aan een specifieke taak of project, in plaats van dat iedereen in zijn of haar aparte kantoor zit.
Op deze manier verloopt de communicatie veel sneller en effectiever, vooral als het proces wordt ondersteund met visuele hulpmiddelen en alle relevante gegevens, plannen, tekeningen en grafieken aan de muren in de ruimte eromheen worden bevestigd.

© 1996-2021 Arno Koch. Please contact Arno Koch if you want to use content of this site!