Nemawashi

Glossary for (Japanese) Continuous Improvement Language

Wat is ‘Nemawashi’?

Nemawashi betekent “De voorbereidingen voor het verplanten van een grote boom”.
Het verwijst naar het overtuigen van verwante personen voorafgaand aan een formele besluitvormingsvergadering.

Voordat je een vergadering ingaat waar (belangrijke) beslissingen moeten worden genomen, is ‘nemawashi’ het proces van zorgvuldig nagaan waar iedereen staat, wie wat wil doen en hoe, en om ervoor te zorgen dat je geen wrijving creëert in de vergadering zelf. In de informele bijeenkomsten kunnen allianties worden gesloten, is het mogelijk om te proberen mensen te overtuigen of argumenten te horen die interessant kunnen zijn.

Het is een proces om beslissingen te beïnvloeden zonder de groepscohesie te verstoren.

Zie ook: Japan Intercultural

© 1996-2021 Arno Koch. Please contact Arno Koch if you want to use content of this site!