Muda – Mura – Muri

Glossary for (Japanese) Continuous Improvement Language

Wat is ‘Muda’?

MUDA betekent: Elke activiteit in je proces die geen waarde toevoegt.

MUDA creëert geen waarde voor de klant/patiënt. Kortom: VERSPILLING

2 types Muda

  1. Type I muda: Taken zonder toegevoegde waarde die essentieel lijken te zijn. De bedrijfsomstandigheden moeten worden veranderd om dit soort verspilling te elimineren.
  2. Type II muda: Taken zonder toegevoegde waarde die onmiddellijk kunnen worden geëlimineerd.

Wat is ‘Mura’?

MURA betekent: Elke variatie die leidt tot onevenwichtige situaties.

Kortom: ONGEVENWICHTIG, inconsistent, onregelmatig.
Mura bestaat wanneer de workflow uit balans is en de workload is inconsistent en niet in overeenstemming met de standaard.

Wat is ‘Muri’?

MURI betekent: Onredelijk, onmogelijk, overdreven en overbelast.

MURI is elke activiteit die onredelijke belasting of inspanning vraagt van personeel, materiaal of apparatuur.

Kortom: OVERBELASTING
Voor mensen betekent Muri: een te zware mentale of fysieke last. Voor machines betekent Muri: verwachten dat een machine meer doet dan waartoe hij in staat is of waarvoor hij ontworpen is.

Gewoonlijk kunnen deze drie niet los van elkaar worden gezien. Wanneer een proces niet in balans is (mura), leidt dit tot een overbelasting van apparatuur, faciliteiten en mensen (muri) wat allerlei activiteiten veroorzaakt die geen waarde toevoegen (wachten is ook een activiteit!!) en dus tot muda leidt.

Om MURA en MURI te elimineren moet er naar grotere delen van het systeem gekeken worden. Kijk niet alleen naar een proces, processtap of operatie, maar vooral naar een hele waardestroom. Makigami, VSM of ‘Process Kaizen’ elimineert MUDA.

Hoe verwijder je Muda – Mura- Muri?

  1. Ontwerp het systeem met voldoende capaciteit om aan de eisen van de klant te voldoen zonder mensen, apparatuur of methoden te overbelasten (MURI)
  2. Strive to reduce variation/fluctuation to a bare minimum (MURA)
  3. Probeer dan bronnen van verspilling te elimineren! (MUDA)

MAAR ONTHOUD: Eerst kwaliteit, dan kosten – stop eerst met het verzenden van schroot of het beschadigen van patiënten….

– Mura en Muri zijn meestal de hoofdoorzaken van Muda

– Muda heeft zelf ook bron-oorzaken.

– Muri en Mura ook.

– Muda type II is gemakkelijk te elimineren en geeft snel resultaat…. maar voor hoe lang?

Waar moet je op letten

  • Kijk goed naar je Mura en je Muri als je je Muda gaat aanpakken.
  • Vraag je af waarom er meer variatie in je activiteiten zou moeten zijn dan het de klant/patiënt vereist.
  • Vraag vervolgens hoe de resterende, reële variatie in de vraag van klanten/patIënten intern kan worden afgevlakt om je activiteiten te stabiliseren.
  • Vraag ten slotte hoe overbelasting van uw apparatuur en mensen – door welke oorzaak dan ook – gestaag kan worden geëlimineerd.

Dit zal hard werken zijn en moed vergen, want soms moet je oude verkoop-, management-, controle- en boekhoudpraktijken die de Mura en Muri creëren, heroverwegen.
Als je echter Mura en Muri kunt elimineren aan de basis waarmee je een stabiele omgeving kunt creëren voor je verkoop-, operationele en supply managementteams, zul je ontdekken dat Muda veel sneller kan worden verwijderd.
En eenmaal verwijderd, blijft het verwijderd.

Valkuilen bij het elimineren van MUDA

1. MUDA uitschakelen door alleen op MUDA te letten, betekent dat MUDA terug kan komen als een sluipschutter.

2. Voordat je een systeem gaat verbeteren, is het essentieel om eerst stabiliteit te creëren. EERST stabiliseren DAN verbeteren.

Het bereiken van ‘basisstabiliteit’ in de 4 M’s (mensen, machines, materiaal, methode) is de essentiële voorwaarde voor het duurzaam verdrijven van Muda uit elke gemba!

3. Zonder een basisstabiliteit zal Mura aanwezig zijn door variantie!

Dit is een reden om eerst OEE en zelfs TPM te implementeren voordat je flow probeert te creëren door middel van lean initiatieven.

Waarom? Welnu, hoe kun je flow creëren (= muda elimineren) als de machineprestaties instabiel zijn?

4. ‘Muri’ ervaren door machines, geeft aanleiding tot Mura in hun prestaties!

Zie ook:
TPM is de basisgereedschapskist voor Muda-reductie.
Six Sigma (SPC) is je gereedschapskist voor Mura (variabiliteit) reductie.

(Met dank aan Peter Schilling)

© 1996-2021 Arno Koch. Please contact Arno Koch if you want to use content of this site!