Mitsu-Zo

Glossary for (Japanese) Continuous Improvement Language

Wat is ‘Mitsu-Zo’- (Moonshining)

Mitsu-Zo betekent Illigaal drank stoken(in de US ook wel “moon shining” genoemd.)

In de begindagen van het Toyota Productiesysteem moesten degenen die hun eigen vindingrijkheid en inzicht in een proces gebruikten om hun eigen apparatuur te maken zonder catalogi te raadplegen en te betalen voor toeters en bellen, hun ontwerp “bewijzen” voordat ze hun managers ervan op de hoogte stelden.

De clandestiene aard van de activiteit deed hen denken aan het illegaal brouwen van drank: ‘MITSU-ZO’.

Toen Kaizen eind jaren 80 naar de VS werd gebracht, werd er een vertaling gezocht: Moonshine. Hier is een artikel over het Amerikaanse bedrijf Boeing en de Moonshine-methode:

Moonshining at Boeing

(Met dank aan Fred Harriman)

© 1996-2021 Arno Koch. Please contact Arno Koch if you want to use content of this site!