Minomi

Glossary for (Japanese) Continuous Improvement Language

Wat is ‘Minomi?

Minomi betekent‘Zonder verpakking, alleen de inhoud’ of ‘Alleen de kern, de essentie’

Minomi zegt: ‘Ik wil alleen de inhoud, niet de verpakking’.

Het woord Minomi heeft betrekking op de essentie, zoals het ‘goede’ in (Kai)Zen. Het impliceert de vraag: Wat is de kern, wat is waarde? En wat is eromheen gewikkeld, maar niet essentieel?

© 1996-2021 Arno Koch. Please contact Arno Koch if you want to use content of this site!