Grootschalig Makigami in FMCG

Hoe een van ‘s werelds grootste Fast Moving Consumer Goods-ondernemingen het deed:

 

Makigami als basis voor procesgericht werken

Hoe werd Makigami in FMCG uitgerold in een multinational?

Een van ‘s werelds grootste FMCG-bedrijven (>50 miljard omzet, bijna 20% EBIT) begon TPM in 1996 toe te passen in een van zijn Nederlandse fabrieken om de productiviteit en betrouwbaarheid in zijn fabrieken te verhogen. Het geleerde werd snel in andere fabrieken uitgerold, eerst lokaal in Europa, later wereldwijd.

betrouwbare machines in de voedingsindustrie

Het begon allemaal met TPM in de fabrieken

Van ‘verbetering van apparatuur’ naar ‘verbetering van processen’.

Door het meten van OEE en talloze kaizen (verbeter) workshops, werd keer op keer ontdekt dat de bronnen van veel problemen in de productie en met klanten, hun oorsprong vonden in de kantoren. Er werd besloten om de focus te verbreden. Wereldwijd bleek er echter nauwelijks expertise te bestaan over hoe dit aan te pakken.

The question Hoe integreer je de informatiestroom vanuit de kantoren met de fysieke stromen in de fabrieken’ werd aan Arno Koch voorgelegd.

  Japan Study Tours

  Eerst werd er onder leiding van Arno een studiereis naar Japan georganiseerd naar verschillende toonaangevende Japanse bedrijven. De deelnemers kwamen uit alle disciplines en alle hiërarchische lagen.

  Bestuderen in Japan
  japan bestuderen

  6 terugkerende leerpunten

  De bezochte bedrijven toonden allemaal:

  1. Een compromisloze focus op ‘Waarde’: voor de klant, maar ook voor ALLE andere belanghebbenden.
  2. Ze hadden allemaal uitgebreide methodes, hulpmiddelen maar vooral een focus op alles wat geen waarde opleverde: ‘Verliezen’.
  3. Er was een cultuur van niet-aanvaarding van dergelijke ‘verliezen’ en een sterk ontwikkeld vermogen om dergelijke verliezen uit te roeien. Bezoekende deelnemers waren soms in de war omdat dingen die wij als normaal beschouwen daar werden gezien als “georganiseerde problemen”.
  4. Hoe verschillend ook, elk bedrijf streefde naar een of andere vorm van one-piece flow. Snelle respons en korte betrouwbare doorvoer waren standaard. Procesgerichte operaties, al dan niet in de vorm van kleine procesgerichte teams, vormden hiervoor vaak de basis.
  5. Betrouwbaarheid, snelheid, lage kosten en veiligheid waren het resultaat van een hoge mate van standaardisatie.
  6. Veel bedrijven spraken keer op keer over ‘respect’; voor mensen, het milieu, de natuur. De werknemer in de positie brengen dat hij geen fouten hoeft te maken, werd bijvoorbeeld gezien als een vorm van respect voor die werknemer.
  TDK
  Visuele KPI's

  Makigami in FMCG gebruiken als vehikel voor Monozukuri

  De Makigami methode werd gekozen als de leidende methode om deze elementen in de bedrijfsprocessen te introduceren. Deels als gevolg van het verticale Japanse schrift, herontwierp Arno de methode tot zijn huidige vorm.

  begin einde van makigami

  Hoe werd Makigami overgeplaatst?

  Olievlekbenadering: ‘Doe het één keer en rol verder uit’.

  Beginnen met EEN focuspunt

  In eerste instantie werd een Europese fabriek gekozen als gastlocatie. Deze host-site koos 4 administratieve processen die zij verbeterd wilden zien. Gastdeelnemers (multidisciplinair en -hiërarchisch) van andere locaties werden uitgenodigd om samen met hun eigen vertegenwoordigers de gekozen processen te analyseren.

  Makigami team Presentatie

  Team – Prestatie

  In één week:

  1. De huidige situatie werd visueel weergegeven
  2. de waarde- en verlieselementen werden geïdentificeerd en
  3. de ideale staat werd ontworpen.
  4. Elk van de 4 teams stelde een “100-dagen implementatieplan” op.
  5. Het resultaat werd gepresenteerd aan het management en alle andere belanghebbenden
  6. De gevraagde faciliteiten (door het management) en de te bieden garanties (door de teams) werden met elkaar ‘uitonderhandeld’.
  7. De Go of NoGo-beslissing werd genomen

  Halveren of verdubbelen

  Elk van de vier teams slaagde erin aannemelijk te maken dat- en hoe de gestelde doelen (zoals halvering van de doorlooptijd, verdubbeling van de waarde, etc.) haalbaar waren.

  Omdat de teams een zeer hoge acceptatie van hun eigen ontworpen verandering hadden, en ze de -soms zeer kritische- vragen van de luisteraars goed konden beantwoorden, kregen ze alle 4 een GO om te beginnen.

  Multiplicatie op andere sites

  Nadat de gasten naar hun eigen locatie waren teruggekeerd, moesten de deelnemers van de host nu het werk van de gasten overdragen aan hun eigen collega’s (wat soms niet eenvoudig was…) en de gasten gingen terug naar hun locatie om hetzelfde werk nu daar te doen voor hun eigen processen.

  Verspreiding naar meer dan 100 locaties

  Met steun van de TPM-organisatie werden zo meer dan 300 mensen getraind via workshops op gastlocaties en meer dan 100 locaties konden hun eigen processen verbeteren met Makigami, gebaseerd op de principes van Monozukuri.

  Makigami voorbereiden
  © 1996-2021 Arno Koch. Please contact Arno Koch if you want to use content of this site!