Waar gebruik je Makigami Procesanalyses?

Gebruik het voor waardestromen in elk visueel en niet-visueel proces

‘Makigami is eigenlijk een zeer gestructureerde Value Stream Map.
Het is ontworpen om te worden gebruikt voor niet-visuele processen zoals in zorg en kantoren.’

Waar gebruik je Makigami?

In visuele versus niet-visuele processen

In een fabriek kan men door het proces lopen, waarnemingen doen en voorraden, WIP, cyclustijden etc. tellen; in een kantoormofmzorginstelling moeten veel dingen worden gesimuleerd of begrepen door observaties of interviews.

Om dit proces van het visualiseren van een onzichtbaar proces te vergemakkelijken, ondersteunt en begeleidt de Makigami.

Waar makigami te gebruiken

Niveaus voor Makigami analyse

Makigami kan op verschillende niveaus in de organisatie worden toegepast:

Processen binnen een groep mensen

Mensen die samenwerken zijn misschien niet fysiek op dezelfde plaats. Wie doet wat op welk moment? Hoe worden gegevens getransporteerd? Hoe lang duurt het?

Processen binnen een afdeling

Hoewel mensen in een afdeling fysiek dezelfde ruimte kunnen zitten en zelfs duidelijk omschreven taken en verantwoordelijkheden hebben, betekent dat nog niet dat ze op een soepele manier samenwerken.

Processen die door verschillende divisies of afdelingen stromen

Afdelingen kunnen forten zijn met enorme muren. Hoe werken ze op elkaar in? Wie doet wat en hoe?

Overdrachten tussen bedrijven in een multinational of instellingen binnen een zorgpad

Hoe hoger het niveau van observatie, hoe vager het wordt hoe het proces blijft stromen. Procedures zijn aanwezig, maar stroming is hoogstwaarschijnlijk afwezig.

Makigami vs Value Stream Mapping (VSM)?

Makigami IS een Value Stream Map, is echter meer gestructureerd.

Ik gebruik Makigami ook als hulpmiddel voor klassieke VSM-analyses in fabrieken en zorgpaden (en zelfs voor risc-analyses), om een procesgeoriënteerd beeld te krijgen. In het begin ‘voelt’ dit vreemd omdat het team meestal niet vertrouwd is met ‘denken in processtromen’, maar eenmaal deze horde genomen, helpt het enorm om te zien waar de stroom zijn obstakels heeft!

 

De Makigami Methode is een eenvoudig en gemakkelijk te gebruiken hulpmiddel. Het is echter het basis vehikel naar een totaal andere benadering van ondersteunende- en administratieve organisaties. Als zodanig is het het belangrijkste instrument voor een systemische – of zo u wilt een holistische – kijk op de organisatie en haar omgeving. Goed uitgevoerde sessies kunnen het startpunt zijn naar het volgende niveau van succesvolle organisaties.

Makigami kan ook worden gebruikt in Risco-analyses en om bronoorzaken van problemen te vinden.

Als gevolg van de gestructureerde uitvoering en verschijning van een Makigami-analyse geeft het een systemisch inzicht in het onderzochte proces. Als neveneffect komen de onderliggende bronoorzaken van huidige- en potentiële problemen aan het licht. Als je de analyse vanuit een risco-perspectief benadert, is het relatief eenvoudig om te zien wat er in welke situatie zou kunnen of zullen gebeuren. En dus hoe je het kunt voorkomen!

Vooral in het ontwerp van de Future State moet dit worden ingebouwd.

© 1996-2021 Arno Koch. Please contact Arno Koch if you want to use content of this site!