Checklist Doelen & Doelstellingen

Mensen kijken naar je voeten, niet naar je lippen!

Doelen stellen

1. Wat zijn de organisatiedoelen (doelen waar we naar toe moeten)?

2. Wat zijn de bedrijfsregels (lijnen waarbinnen we moeten bewegen)

3. Zijn de doelen correct vertaald voor elke afdeling, elke cel, elk team?

 • Weet iedereen wat de kritieke doelen zijn?
 • Weet iedereen wat de huidige status is?
 • Weet iedereen hoe de kloof tussen de huidige en de gewenste situatie eruit ziet (wat zijn de verliezen?)
 • Weet iedereen welke acties moeten worden ondernomen om de kloof te dichten?
 • Is er een plan om dit te doen?
 • Waar en hoe kunnen we de vooruitgang (of het gebrek eraan) zien?
 • Wat zijn de prioriteiten?
 • Wat zijn de criteria om prioriteiten te stellen?

4. Zitten alle partijen op één lijn?

 • Zijn de doelen tussen teams/afdelingen enz. op elkaar afgestemd? Versterken ze elkaar? Conflicteren ze niet met elkaar?
 • Hebben ze een positieve of negatieve invloed?
 • Als je de doelen van alle lagere niveaus bijelkaar optelt, resulteren ze dan samen tot het doel van het hogere niveau?
 • Kunnen we suboptimalisatie detecteren?

5. Is er een visueel systeem om de volledige doelset te volgen?

6. Is er een visueel systeem om de voortgang van verbeteringen te volgen?

© 1996-2021 Arno Koch. Please contact Arno Koch if you want to use content of this site!