Leiderschap: Hoe stuur je verandering

Leider – Manager – Ambtenaar – Wat is het verschil?

Leiderschap vraagt om een LEIDER

Een Leider LEIDT zijn organisatie naar een bepaald punt. Zijn belangrijkste taak is om dit punt te definiëren, het te communiceren en te promoten en zijn mensen aan boord te nemen op de reis naar dit punt.

Goede leiders hebben meestal een duidelijk beeld, een visie, over hoe dat punt eruit ziet. Hij ‘ziet’ hoe de kinderen van voormalige slaven en voormalige slavenhouders samen aan dezelfde tafel zullen zitten, of hoe de eerste man op de maan loopt, of hoe auto’s elektrisch zullen rijden.

Een goede leider is niet noodzakelijk een goede manager: zolang hij zich omringt met mensen die hem kunnen volgen en het veranderingsproces kunnen beheren, kan hij de organisatie met succes leiden.

Een Leider weet waar hij zijn mensen heen wil brengen en waarom.

Hij zal in praktijk brengen wat hij predikt en zal zijn woorden met zijn eigen bloed onderschrijven.

Een Leider is in staat zijn mensen te bekrachtigen, hen te dienen op een manier waarop ze hem zullen volgen, zelfs als het moeilijk is. Hij weet hoe hij de persoonlijke doelen van zijn mensen moet afstemmen op de doelen van zijn organisatie.

 

Manager

Een Manager is de persoon die de verandering naar dat gedroomde punt leidt. Het is zijn taak om de verandering te managen, door een goed plan te hebben en ervoor te zorgen dat aan de voorwaarden wordt voldaan, zodat de werknemers hun werk kunnen doen. He

Een goede manager is niet noodzakelijk een visionair: Zolang hij zich kan identificeren met de visie van de leider kan hij het proces managen om daar te komen.

Je hoeft geen Einstein te zijn om een organisatie, een bedrijf of een proces te managen.

Maar… je moet wel een diepgaand begrip hebben van het proces dat je probeert te beheren…

En het is nog erger: het is NIET jouw taak om het proces draaiende te houden; de dagelijkse werking moet een gegeven zijn, het moet ook draaien als je niet op kantoor bent.

Dus wat is jouw taak als manager? Jouw taak is om ‘gewoon’ de VERBETERING van je organisatie te managen; je bent een manager van VERANDERING. Zo niet, dan voeg je geen waarde toe aan je organisatie!

Oneens? gechokkeerd? Beledigd? Laten we eens kijken!

Hoeveel management-lagen telt jouw organisatie?

  • Hoeveel procent van hun tijd maken ze hun klant/patiënten ergens blij mee?
  • Wat doen ze echt om het primaire-proces beter te laten presteren?
  • Wat doen ze om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen?

Is er iets (iets!) anders dat je kunt doen om je salaris te rechtvaardigen? Ok; laten we dan beginnen met waarde toe te voegen!

Ambtenaar

De ambtenaar hoeft geen duidelijke visie te kunnen creëren en hij hoeft ook geen plannen en strategieën te kunnen maken om daar te komen, zolang hij maar mee kan gaan in de visie van de organisatie die hij dient en hij goed is in het uitvoeren en vervullen van de strategie en de plannen van de manager.

© 1996-2021 Arno Koch. Please contact Arno Koch if you want to use content of this site!