Keiken Ganai

Glossary for (Japanese) Continuous Improvement Language

Wat is ‘Keiken Ganai?

Keiken staat voor ‘ervaring, volwassenheid’.
Ganai (Ga Nai) betekent: ‘heeft niet’.
Keiken Ganai betekent ‘heeft geen ervaring of rijpheid’.

Binnen Lean of Monozukuri kunnen verschillende begripsniveaus van het proces en de tools bestaan.

Keiken Ganai’ wordt gebruikt om mensen te beschrijven die denken dat ze iets weten, maar wier werkelijke begrip niet verder gaat dan een oppervlakkig en mechanisch gebruik van gereedschappen, in plaats van de diepe en spirituele betekenis erachter te ervaren.

Keiken Ganai drukt de kloof in perceptie uit: Wanneer iemand denkt (en uitdrukt) in het Ri stadium te zijn, maar eigenlijk eerder in het Shu stadium is.

In de westerse Lean-community horen we de (niet zo vleiende) woorden ‘Tool-heads’ of ‘Toolies’.

 

 

© 1996-2021 Arno Koch. Please contact Arno Koch if you want to use content of this site!