Hitozukuri

Glossary for (Japanese) Continuous Improvement Language

Wat is ‘Hitozukuri’?

Hitozukuri betekent letterlijk: Hito= ‘mensen’ en Zukuri (tsukuru) ‘proces van maken’;

-> het proces van het opleiden en vormen van mensen.

Net als bij monozukuri geeft de letterlijke vertaling niet de echte connotatie van hitozukuri weer.

Prof. Kozo Saito (werktuigbouwkunde aan de universiteit van Kentucky) beschrijft Hitozukuri als

een continu proces dat meer is dan alleen het volgen van onderwijs. Het is een levenslang proces dat de ingrediënten laat zien van een persoonlijke rijping en de rijping van je vakmanschap.

Prof. Saito citeert Confucius:

‘toen ik (Confucius) vijftien jaar oud was, besloot ik te gaan studeren; op mijn dertigste werd ik onafhankelijk; op mijn veertigste concentreerde ik me; op mijn vijftigste realiseerde ik me mijn missie in mijn leven; op mijn zestigste werd ik in staat om onbevooroordeeld naar mensen te luisteren; ten slotte bereikte ik op mijn zeventigste het stadium dat mijn denken en handelen in harmonie zijn met de natuur.’

© 1996-2021 Arno Koch. Please contact Arno Koch if you want to use content of this site!