Heijunka

Glossary for (Japanese) Continuous Improvement Language

Wat is ‘HEIJUNKA’?

Heijunka in het kort: Nivellering van belading/bezetting, nivellering van productie, afvlakken van productie.

Idealiter kan de productie gemakkelijk worden genivelleerd als de vraag constant is. Helaas is dit zelden het geval omdat de werkelijke vraag van klanten fluctueert.

Heijunka -of Load leveling- is een techniek om tussen-producten in een constant tempo te produceren. Hierdoor kan verdere -downstream- verwerking worden uitgevoerd met een constante en voorspelbare snelheid.

‘Vraagversterking’ voorkomen

Als een lijn ontworpen is om piekproducties aan te kunnen, is het duidelijk dat er verlies zal zijn op momenten dat deze piek niet nodig is.

Als een downstreamproces de afname van onderdelen varieert qua timing en kwaliteit, neemt het bereik van deze fluctuaties toe. De fluctuaties verplaatsen zich op de lijn naar de eerdere processen.

Dit staat bekend als vraagversterking. Om fluctuaties in de productie te voorkomen, zelfs bij externe filialen, is het belangrijk om te proberen fluctuaties in de eindassemblagelijn tot nul te beperken.

Door zeer kleine batches te gebruiken

De eindassemblagelijn van Toyota assembleert nooit hetzelfde automodel in een batch. De productie wordt genivelleerd door eerst één model te maken, dan een ander model en dan nog een ander. Bij productienivellering worden batches zo klein mogelijk gemaakt. Dit in tegenstelling tot traditionele massaproductie, waar groter wordt geacht beter te zijn. Als het eindassemblageproces auto’s in kleine series assembleert, moeten de eerdere processen, zoals de persbewerking, dezelfde aanpak volgen.

Omsteltijd versus kleine batchgroottes

Lange omsteltijden betekenden dat het economisch verantwoord was om zoveel mogelijk onderdelen uit te spugen. In het Toyota Productie Systeem is dit niet van toepassing. Matrijswissels (changeovers) worden zeer snel uitgevoerdSMED). De omsteltijden worden voortdurend verbeterd.

In de jaren 1940 duurde het twee tot drie uur, in de jaren 1950 daalde het van een uur naar 15 minuten, nu duurt het hooguit een paar minuten.

Een Heijunka-box gebruiken

De Heijunka box maakt eenvoudige en visuele controle van een afgevlakt productieschema mogelijk.
Een typische heijunka box heeft horizontale rijen voor elk product. Het heeft verticale kolommen voor identieke tijdsintervallen van de productie.

Hoe werkt een heijunka box?

In de illustratie is elk (tijds)slot dertig minuten. Productie kanbans worden in de daarvoor bestemde vakjes geplaatst in verhouding tot het aantal items dat van een bepaald producttype moet worden gebouwd tijdens een tijdsinterval.

In de bovenstaande illustratie bouwt elk tijdslot een product A en twee B’s samen met een mix van C’s, D’s en E’s. Wat duidelijk wordt uit de box, uit de eenvoudige herhalende patronen van kanbans in elke rij, is dat de productie voor elk van deze producten gelijkmatig verloopt.

Dit zorgt ervoor dat de productiecapaciteit onder een constante druk wordt gehouden, waardoor veel problemen worden geëlimineerd.

Bekijk hier een live voorbeeld, uitgelegd door een van de medewerkers die het gebruikt:

© 1996-2021 Arno Koch. Please contact Arno Koch if you want to use content of this site!