Gemba (Genba)

Glossary for (Japanese) Continuous Improvement Language

Wat is ‘Gemba’ (of ‘Genba’)?

Gemba is ‘De feitelijke plaats’; de plaats waar het werk wordt uitgevoerd’.

‘Werk’ wordt hier gedefinieerd als ‘gecreëerde waarde’.

Gemba is dus de plek waar de waarde wordt (of zou moeten worden) gecreëerd.

Tijdens de Corona-crises in 2020 werd in veel landen op schokkende wijze duidelijk wat ‘Gemba’ is, wat ‘waarde’ is en hoeveel respect en aandacht moet worden besteed aan degenen die hun taken op de gemba uitvoeren, zelfs als de omstandigheden verschrikkelijk zijn.

De zesde sleutel in Monozukuri Kata, ‘respect voor mensen’ betekent vooral: ‘Zorg ervoor dat mensen die waarde creëren hun werk kunnen doen’.

© 1996-2021 Arno Koch. Please contact Arno Koch if you want to use content of this site!