Six Sigma: Variatie beheersen

Variantie verminderen met behulp van statistische methoden

Six Sigma is een geregistreerd handelsmerk en dienstmerk van Motorola, Inc.

Wat is Six Sigma

Oorspronkelijk is Six Sigma een methodologie gericht op het herkennen, analyseren en oplossen van (te) veel variaties in processen. Elk proces heeft zijn eigen variaties. Ze zijn de oorzaak van veel interne tekortkomingen en klachten van klanten. Six Sigma probeert een methodologie te bieden om deze variatie in het proces te minimaliseren.
In de loop der tijd is de Six Sigma methodologie uitgegroeid tot een verzamelnaam van allerlei technieken en methodologieën met als doel het minimaliseren van de defaults per miljoen acties. Binnen Six Sigma omvat het woord proces meer dan alleen het productieproces. Ook het ontwikkelingsproces, de verkoop en de inkoop kunnen worden verbeterd met Six Sigma.

Six Sigma: in het begin

Vanaf 1985 is Six Sigma (6s) ontwikkeld door Motorola Company uit de VS. De definitie was als volgt:
“Een methodologie voor het definiëren, identificeren, meten, analyseren, verbeteren en controleren van producten en processen.”
(F. Stevens)

General Electrics pikte Six Sigma op en ontwikkelde het verder. GE beschrijft het als volgt:

“Het centrale idee achter Six Sigma is dat als je kunt meten hoeveel defecten je tijdens een proces hebt gehad, je systematisch kunt uitzoeken hoe je ze kunt elimineren en zo dicht mogelijk bij ‘nul defecten’ kunt komen.”
(What is Six Sigma?, the Roadmap to Customer Impact, GE)

In elk proces is het onvermijdelijk dat er defecten optreden. Het aantal fouten kan worden beschouwd als een kwaliteitsindicator. In het algemeen wordt de Six Sigma Roadmap gebruikt om het volgende te verbeteren die kwaliteit.

Stap 3 meet hoeveel defecten er optreden tijdens elke stap van het proces. De som van alle defectpercentages definieert de kans dat een defect optreedt. De specialiteit van Six Sigma is dat het bedrijf een standaard definieert voor de maximaal toegestane kans dat een defect optreedt (procesvariatie). Deze kans kan als volgt worden ingeschat:

Sigma factor

Aantal defecten per miljoen

Kwaliteitsklasse (opbrengst)

1s

690000 dpm

30,9 %

2s

308000 dpm

69,2 %

3s

66800 dpm

93,3 %

4s

6210 dpm

99,4 %

5s

230 dpm

99,98 %

6s

3,4 dpm

99,9997 %

Sigma Capability

Het gemiddelde niveau van Amerikaanse bedrijven is 3 tot 4 Sigma. Dankzij het Six Sigma-programma bij Motorola is de kwaliteit in drie jaar tijd verbeterd van 3 naar 5,7 sigma. Het oorspronkelijke doel van Six Sigma was het verminderen van procesvariaties.

Intern gebruikt Six Sigma een verbetermethodologie die uit vijf stappen bestaat. De DMAIC-cirkel visualiseert deze methodologie. DMAIC betekent Define, Measure, Analyze, Improve en Control. Er bestaat een duidelijke analogie met de Plan-Do-Check-Act-cirkel van Deming, die op zijn beurt de basis vormt voor de SGA-cirkel die elders wordt gebruikt.

SGA circel

Net als bij andere WCM-programma’s worden problemen meestal aangepakt door multifunctionele teams. In dit opzicht is het idee dat je door het combineren van verschillende talenten, culturen en functionele professionaliteit een groter probleemoplossend vermogen kunt verkrijgen.

Six Sigma kan worden onderverdeeld in zes thema’s:

  • Klantgerichtheid
  • Feiten en cijfers
  • Procesfocus, -beheer en -verbetering
  • Pro-actief management
  • Boundary less Collaboration (een term van Jack Welch) = ga ervoor
  • Perfectie nastreven (nul afval, nul defecten)

Six Sigma: wat is ervan geworden?

Na verloop van tijd zijn verschillende bedrijven Six Sigma gaan gebruiken om processen te verbeteren. Het beperkt zich al lang niet meer alleen tot productieprocessen, maar men gebruikt dezelfde methodologieën ook om logistieke, administratieve en andere processen aan te pakken.

Ondertussen werd Six Sigma een verzamelnaam voor allerlei technieken en methodologieën die ondersteunen dat het bedrijf een bedrijf van wereldklasse wordt. Het doel is nog steeds om variaties in het proces te verminderen, maar er wordt gebruik gemaakt van elke techniek die verband houdt met de DMAIC-cirkel en een positieve bijdrage kan leveren. Een eenduidige Six Sigma definitie wordt niet meer gebruikt. Er zijn verschillende definities in omloop en er komt steeds meer kritiek op ‘six sigma’; zowel op de inhoudelijke statistiek als op het top-down karakter.

Peter S. Pande formuleerde de moderne Six Sigma definitie als volgt:

“Een veelomvattend en flexibel systeem voor het bereiken, behouden en maximaliseren van zakelijk succes. Six Sigma wordt op unieke wijze gedreven door een goed begrip van de behoeften van de klant, gedisciplineerd gebruik van feiten, gegevens en statistische analyse en veel aandacht voor het beheren, verbeteren en opnieuw uitvinden van bedrijfsprocessen.”
(The Six Sigma Way, Peter S. Pande et al, McGraw-Hill: 2000)

Meer informatie

Author: Bert Teeuwen, Blom Consultancy

© 1996-2021 Arno Koch. Please contact Arno Koch if you want to use content of this site!