The Shingo Model

Van het Shingo Institute at the Utah State University

Shingo Model

In de loop der jaren heeft het in de VS gevestigde Shingo Institute (verbonden aan de Huntsman School of Business van de Utah State University) zijn Continuous Improvement model verbeterd en het meer en meer ontwikkeld tot een geïntegreerde aanpak. Hieronder vind je het i 2019 vernieuwde model:

Shingo Model (c)2020 Shingo Institute

Principes en inzichten

Het Shingo Model is opgebouwd uit 10 leidende principes (de top van de ‘daimond’) en heeft invloed op drie dimensies:

  • Culturele factoren
  • Continue Verbetering
  • Ondernemingsafstemming

Het Shingo Model onderscheidt Resultaten CultuurSystemen als ‘werkvelden’.

Hulpmiddelen zijn de manier waarop HOE dingen worden gedaan: Shingo benadrukt het belang van WAAROM dingen gedaan moeten worden.

Door het “hoe” te kennen zonder het “waarom” volledig te begrijpen, wachten teamleden vaak op instructies en zijn ze niet in staat om zelf actie te ondernemen.

Shingo Principles

1. Respecteer ieder individu

2. Leid met nederigheid

3. Perfectie zoeken

4. Omarm wetenschappelijk denken

5. Focus op proces

6. Kwaliteit verzekeren aan de bron

7. verbeter Flow & Pull

8. Denk systematisch

9. Creëer een constant doel

10. Waarde creëren voor de klant

Shingo Insights

Het Shingo Institute gebruikt 3 ‘Insights’:

#1 Ideal Results Require Ideal Behaviors

De resultaten van een organisatie hangen af van de manier waarop de mensen zich gedragen. Om ideale resultaten te bereiken, moeten leiders hard werken om een cultuur te creëren waarin ideaal gedrag wordt verwacht en zichtbaar is bij elk teamlid.

#2 Purpose and Systems Drive Behavior

Het is al lang bekend dat overtuigingen een diepgaand effect hebben op gedrag. Wat echter vaak over het hoofd wordt gezien, is het even grote effect dat systemen hebben op gedrag. De meeste systemen die de manier waarop mensen werken sturen, zijn ontworpen om een specifiek bedrijfsresultaat te creëren zonder rekening te houden met het gedrag dat het systeem als gevolg daarvan aanstuurt. Managers hebben de enorme taak om management-, verbeterings- en werksystemen opnieuw af te stemmen op het ideale gedrag dat alle mensen nodig hebben om ideale bedrijfsresultaten te behalen.

#3 Principles Inform Ideal Behaviors

Principes zijn basisregels die de gevolgen bepalen. Hoe beter iemand principes begrijpt, hoe duidelijker hij of zij ideaal gedrag begrijpt. Hoe beter iemand het ideale gedrag begrijpt, hoe beter hij of zij systemen kan ontwerpen om dat gedrag aan te sturen om ideale resultaten te bereiken.

Meer informatie bij het Shingo Instituut

© 1996-2021 Arno Koch. Please contact Arno Koch if you want to use content of this site!