Continue Verbetering

Excellent zijn is niet langer goed genoeg!

Wie gisteren uitmuntend was, kan morgen achterhaald zijn… Omdat ‘uitmuntendheid’ elke dag beter wordt!

Het is onze uitdaging om uitstekend in het verbeteren te worden.
Alleen degenen die zich sneller kunnen verbeteren dan de veranderende omgeving, kunnen uitmuntend worden en blijven excellent!
Deze site wil je laten zien HOE.

Wie herinnert zich nog de bedrijven die in 1982 als ‘Excellent’ werden beschreven?

Zonder een solide continue verbeter-programma is succes slechts een tijdelijke situatie…

Programma’s voor continue verbetering

Monozukuri

De “kunst, wetenschap en ambacht van het maken”. Het omvat de technische en sociale aspecten van een productie- of zorg-systeem en hanteert een systemische aanpak om zowel de technische als sociale aspecten voortdurend te verbeteren. Het werd in 1998 opgericht door het ‘Japanese Prime Minister’s Office’.

World Class Manufacturing

Voor het eerst gebruikt door Richard Schönberger in 1986. een poging om verschillende eerdere verbeteringsstrategieën theoretisch te combineren.
De kern ligt in het idee dat alle eerder genoemde benaderingen moeten worden verenigd en dat prestaties moeten worden bereikt door verbetering van kwaliteit, betrouwbaarheid en kosten.

Toyota Productie Systeem

Toyota’s manier om de productiviteit in hun autofabrieken en toeleveranciers aan te pakken.
De Japanse origine voor ‘lean manufacturing’.
De kern ligt in het creëren van evenwicht en harmonie in elk element van het (productie)systeem.

Lean Manufacturing

Initieel ‘bedacht’ doorProf. Womack (US) enProf. Jones (UK) gebaseerd op hun observaties in de auto-industrie. In feite is het een westerse ‘vertaling’ van het Toyota Productiesysteem.
De kern ligt in hetcreëren van stromenin de waarde stroom.

Total Productive Manufacturing

JIPM’s (Japan Institute for Plant Maintenance) gestructureerde aanpak van de werkvloer in 4 (later 8) pijlers.
De kern ligt in de totale betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de apparatuur in de fabriek. In latere versies werd ook procesverbetering (flow) toegevoegd. Kan worden beschouwd als een van de basisprincipes van TPS.

Six Sigma

Is afkomstig van het Amerikaanse Motorola en werd verder ontwikkeld en toegepast door General Electric.
De kern ligt in de eliminatie van kwaliteitsafwijkingen van output.

Shingo

HetShingo Model introduceeert de 10‘Shingo Guiding Principles’ waarop verbeterinitiatieven kunnen worden gebaseerd. Het doel is om de hiaten in de huidige staat op te vullen in de richting van ideale resultaten en organisatorische uitmuntendheid. Het wordt onderhouden door de Jon Huntsman School of Business in Utah.

Shingijutsu

Shingijutsu werd in 1987 in Nagoya opgericht door Yoshiki Iwata. Iwata was een van de oorspronkelijke leden van de Toyota Autonomous Study Group, die als eerste Toyota’s lean productiepraktijken ontwikkelde. Kaizen system). Shingijutsu promoot dit Kaizen systeem, dat hier kort wordt beschreven.

20 Keys of Kobayashi

De ’20 keys’ zijn praktische en synergetisch geïntegreerde focusgebieden die gericht zijn op het versterken van het vermogen van een organisatie om continu activiteiten te verbeteren; in mensen, processen en het productieve gebruik van technologie, opgericht door de Japanse ingenieur, prof. Iwao Kobayashi, in 1982.

Business Process Reengineering

Michael Hammers’ (US) antwoord op complexiteit in bedrijfsprocessen.
Gebaseerd op het elimineren van complexiteit en het toepassen van automatisering.
De kern ligt in fundamentele verandering van bedrijfsprocessen.

European Foundation Quality Management

Klassiek westers niet-voorschrijvend model gebaseerd op negen criteria.
De kern ligt in het beoordelen van de vooruitgang van een organisatie op weg naar excellence, kijkend naar Resultaten, Aanpak, Inzet, Beoordeling en Evaluatie.

Teamleden maken een makigami analyse

Makigami systemische procesverbetering

Of het nu gaat om een conversieproces of zorgproces, een productontwikkelingsproces een supply chain proces of een zorgpad: Met Makigami vindt u een manier om de doorlooptijd te halveren, de waarde te verdubbelen etc. Dit is je programma voor gerichte en fundamentele proces- en organisatieverbetering.

© 1996-2021 Arno Koch. Please contact Arno Koch if you want to use content of this site!