Small Group Activity - SGA

Er is geen probleem dat onze eigen crew niet kan oplossen’ (Zwitserse sitemanager)

“De problemen die we oplossen komen altijd terug”

Het oplossen van problemen in fabrieken en organisaties beperkt zich vaak tot het verwijderen van de symptomen. We hebben de neiging om meer tijd te besteden aan het oplossen van verschijnselen, maar vergeten een grondige analyse van het probleem. De onderliggende oorzaken worden niet weggenomen. Daarom blijven dezelfde problemen zich herhalen!

Wat is ‘SGA’?

Small Group Activity is een bewezen teamgebaseerde verbetertechniek voor Continue Verbetering.

SGA vindt zijn oorsprong in de Japanse industrie, waar het “Kobetsu Kaizen” wordt genoemd. SGA is de belangrijkste techniek in de eerste pijler (“Kobetsu Kaizen”) van TPM.

Anderen noemen het Kwaliteitscirkels (hoewel SGA niet alleen over kwaliteit gaat).

SGA is een methode voor het oplossen van problemen in teams door structureel op zoek te gaan naar de hoofdoorzaken en deze weg te nemen.

Een probleem wordt geïdentificeerd, gedefinieerd, onderzocht om de bron-oorzaken te vinden en na standaardisatie van de oplossing wordt voorkomen dat het probleem zich opnieuw voordoet.

Het gevoel van eigenaarschap wordt versterkt doordat de direct betrokkenen het probleem oplossen in een multifunctioneel team.

De teamleden leren technieken te gebruiken (bijv. Ishikawa- (of oorzaak en gevolg) diagram, Pareto-diagram) om hoofdoorzaken te vinden en te elimineren voordat ze zelfs maar aan oplossingen denken. Het team krijgt ook les in communicatievaardigheden, teamwork en besluitvorming, om gebruik te maken van elkaars kennis en ervaring.

Gestructureerde aanpak

De structuur van een SGA-project is afgeleid van de PDCA-cirkel van Dr. W. Edward Deming en bestaat uit 8 stappen die de SGA-cirkel vormen. Het SGA-team werkt onafhankelijk en rapporteert de voortgang door middel van communicatieborden.

SGA Verbetercirkel

Resultaten van Small Group Activity

De introductie van SGA leidt tot de volgende resultaten:

 • Sterke teams
 • Verbeterde communicatie
 • Hogere betrokkenheid
 • Vermogen om problemen te analyseren en op te lossen
 • Diepgaande kennis van het onderzoeksproces/apparatuur enz.
 • Een duurzame oplossing voor het gegeven probleem

Het primaire doel en resultaat van de SGA is een team met een diepgaand begrip van het probleem. Hierdoor zal het probleem verdwijnen.

Rol facilitator

De kwaliteit van een SGA hangt af van de volwassenheid en ervaring van het team. Maar een goede facilitator is altijd nuttig. De facilitator ondersteunt en begeleidt het team:

 • Volgt de structurele aanpak van het SGA-project
 • De SGA-analyse-instrumenten worden toegepast op het probleem
 • Communicatieve vaardigheden, werken in teams en besluitvorming in teams
 • Coachen van SGA-teams tijdens het project
 • Het team een veilige ruimte geven om de diepere onderliggende problemen en de gevolgen van de onderzochte oplossingen te onderzoeken.

Aan het begin van een nieuwe SGA kan het team een SGA-training volgen om ze vertrouwd te maken met nieuwe concepten voordat ze de duik nemen in het oplossen van de eigenlijke problemen.

 

SGA-training: “Bruggen bouwen” Teamwork oefening

© 1996-2021 Arno Koch. Please contact Arno Koch if you want to use content of this site!