Aimai

Glossary for (Japanese) Continuous Improvement Language

Wat is ‘Aimai’?

Aimai betekent: Vaag, dubbelzinnig.

Wordt gebruikt om een situatie, lay-out of instructie te beschrijven die onduidelijk en niet-specifiek is en verwarring veroorzaakt.

Zelfs de meest kritieke bedrijfsprocessen in de meeste bedrijven (ja, zelfs in de bedrijven met grote namen) verdienen de titel AIMAI.
Dat alles toch doorgaat, is te danken aan het personeel dat elke dag wonderen lijkt te kunnen verrichten, niet aan de soepele en eenduidige processen en organisatie.

© 1996-2021 Arno Koch. Please contact Arno Koch if you want to use content of this site!