Monozukuri Kata

Continu verbeteren tot het uiterste

Makigami Systemische Proces Verbetering

Makigami is:

Een gestructureerde methode om processen visueel weer te geven en fundamenteel te verbeteren, dit ter ondersteuning van systemische procesverbetering in fysieke (zichtbare) en onzichtbare processen.

Met Makigami creëert u optimale waardetoevoegende processen met de knowhow van uw eigen personeel.

Wat is Makigami?

Makigami is in eerste instantie een Process Mapping-techniek

Makigami betekent letterlijk ‘rol papier’ in het Japans.
Maar het is ook het ‘Action Script’ voor de Ninja (die dit als een rol papier voor zich houdt).
Het bevat ‘de Gouden Regels’ – de basisprincipes – de handelingen die er echt toe doen…

Makigami kan ELK proces in ELKE omgeving verbeteren

Kantoren, ziekenhuizen, zorgcentra, laboratoria: elke plaats waar processen niet direct zichtbaar of fysiek zijn.

Makigami is een team-tool

Mensen die in je organisatie werken, weten wat er speelt, wat werkt en wat niet. Geen enkele expert kan ooit dit niveau van bedrijfsspecifieke kennis bereiken. Door de kennis van de organisatie te structureren wordt het onmogelijke mogelijk!

Makigami leidt tot baanbrekende verbeteringen

Makigami is geen kaizen-tool. Het is een kaikaku-instrument: Het resulteert in grote doorbraakverbeteringen. Het ‘Future State’ proces kan daarna voortdurend verder worden verbeterd door kaizen-activiteiten.
Is Makigami wat jij zoekt?

Fundamentele verbeteringen zonder investeringen

Kaizen gaat over kleine stapjes… Makigami over doorbraakveranderingen.

Gebruikelijke of zéér speciale processen… Makigami werkt!

Je eigen mensen zijn de experts. Gebruik hun expertise, maar gebruik die op de juiste manier.

Vereenvoudig en stabiliseer eerst je processen voordat je (meer) software implementeert. Software kan omgaan met KWANTITEIT, terwijl makigami KWALITEIT van het proces levert.

Als je de sprong durft te wagen, zal makigami ELK bedrijfsproces visualiseren, analyseren en verbeteren, met betrokkenheid van degenen die er in werken. Als je het goed doet, kun je fenomenale resultaten verwachten.

Waar komt Makigami vandaan?

Rechts zie je, voor zover wij weten, de eerste ‘Value Stream Map voor kantoren’. Hij werd in 1996 gemaakt door Okumura-san bij Fujico (Japan). Vergelijk de grootte van de deur links!
Na 10 jaar werd hij nog steeds verbeterd, zoals we konden zien tijdens een bezoek in december 2006

Okumura San tijdens een masterclass in Tokijo 2006

De eerste makigami ooit gemaakt in 1996 bij Fujico (Japan)

Deze Fujico Makigami kan worden beschouwd als ‘de moeder van alle Makigami’s’.

Het  was de inspiratie voor Arno Koch‘s ontwikkeing  van de ‘Makigami Systemic Process Improvement’ methode. Sinds 1999 heeft Arno honderden instructeurs opgeleid. 

Wanneer u substantiële verbeteringen nodig heeft, snel, duurzaam en in elk proces

Makigami leidt tot baanbrekende veranderingen.

Het werkt in ELKE organisatie.

Het vertrouwt en berust op de expertise van je eigen team.

Het vraagt niet om kapitaalinvesteringen

Het kan snel. Sneller dan alles wat om investeringen vraagt. 

Waarom Makigami?

Waarom Makigami? Wat is het doel?

Het doel van een Makigami Process Map is het visualiseren, ontwarren en verbeteren van processen waarbij meerdere mensen en/of afdelingen samenwerken. Meer…

Wat is het resultaat van Makigami? Wat kan er bereikt worden?

Makigami is een ‘kaikaku’-tool: Doorbraakverbetering. Halveren en verdubbelen. D.w.z.doorlooptijd reducties van 90% zijn gebruikelijk. Meer…

Waar gebruik je Makigami?

Makigami kan in ELKE omgeving worden gebruikt: Kantoren, ziekenhuizen, zorgcentra, laboratoria: elke plek waar processen niet direct zichtbaar of fysiek zijn. Maar ook zichtbare processen en waardestromen kunnen worden geanalyseerd. Meer…

Hoe lang duurt het?

De analyses kunnen veelal binnen een week worden gemaakt. De implementatie kan in 100 dagen worden gedaan. Meer…
Hoe voer ik een Makigami Analyse uit?

> 90% van je resources voegt waarschijnlijk geen waarde toe…

Makigami zal het enorme verborgen potentieel onthullen

De overgrote meerderheid van alle processen gebruikt minder dan 5% (!) van de tijd om waarde toe te voegen! Dit betekent dat er een enorm potentieel voor verbetering is. Waarom er geen gebruik van maken voordat de concurrentie dat doet…?

l

Selecteer een proces dat een hefboomeffect heeft wanneer het wordt verbeterd

l

Bepaal een ECHT ambitieus doel dat moet worden bereikt

l

Breng een team samen met een 360 graden zicht op het proces

l

Laat het team de volledige analyses uitvoeren zoals hieronder beschreven

l

Laat het team het voorgestelde nieuwe proces en het implementatieplan voor de komende 100 dagen presenteren

l

Vraag wat het team nodig heeft om zijn voorstel uit te voeren

l

Geef het team een GO en stel een presentatiedatum vast voor meer dan 100 dagen

1. Teken Current State

Wat is de situatie NU? Wie doet wat en wanneer? Wie communiceert met wie en hoe? Hoe ziet de tijdlijn eruit? Welke documenten en systemen worden gebruikt?

Ontdek wat er echt gebeurt in de organisatie!

s

2. Verliesanalyse maken

Bepaal van elke activiteit in de Current State: Creëert dit op de een of andere manier WAARDE? Lopen machines beter? Maakt het de klant/patiënt blij? Is het een wettelijke verplichting?

Ontdek wat echt belangrijk is. En wat niet!

Z

3. Ontwerp en teken Future State

Ontwerp het optimale proces op basis van de opgedane kennis. Creëer alleen waarde, elimineer ALLES dat niet bijdraagt aan je doelen.

Ontdek hoe je een proces (en organisatie) kunt creëren dat alleen waarde   creëert, zonder dingen die geen enkele waarde hebben!

h

4. Maak een 100 dagen plan

Het verschil tussen een droom en een doel is een plan‘.

Het team heeft betrokkenheid, kennis en een plan om het nieuwe proces te creëren. Nu is de inzet en steun van het management nodig.

Ontdek wat iedereen nodig heeft om dit tot een groot succes te maken! 

Proces Verbetering Booster Week

Na onze jarenlange ervaring hebben we de toepassing van de techniek verbeterd. Hierdoor is het nu mogelijk om binnen een week een diepgaande analyse te maken van de huidige situatie en een ontwerp te maken voor de toekomstige situatie.

In dergelijke ‘boosterweken’ kunnen tot 6 gelijktijdige crossfunctionele teams  tot wel 6 processen gelijktijdig analyseren. Aan het einde van de week presenteren ze elk een implementatieplan voor 100 dagen.

De deelnemers leren de Makigami-methode en werken aan hun eigen bedrijfsproces. 

De voorgestelde nieuwe manier van werken wordt gepresenteerd aan alle belanghebbenden. en de formele ‘Go’  om te implementeren is gegeven.

Na een succesvolle ‘makigamiworkshop’ van een week presenteren de teams trots hun bevindingen en resultaten en vragen ze de ‘Go’ voor implementatie. 

Programma's voor continue verbetering

Makigami kan perfect worden gebruikt in elk verbeterprogramma

maar behaalt de beste resultaten in Botom Up-omgevingen zoals: 

Lean Manufacturing

Sterke focus op ‘Flow’: Bouw processen die waarde creëren wanneer de klant dat nodig heeft

Total Productive Manufacturing

TPM is een sterk op apparatuur gerichte verbeterstrategie: zorgt voor Betrouwbare apparatuur die waarde creëert

Six Sigma

Gebruikt statistische methoden om stabiele processen te creëren die lage afwijkingen en dus minder out-of-specs produceren

Monozukuri

Combineert de technische aspecten van Lean, TPM en Six Sigma met de sociale aspecten van het systeem

Informatie over verbetering

Process Design

De Makigami Techniek is eenvoudig. Maar een goed proces ontwerpen is dat niet. Hier is wat hulp.

Leiderschap

Er is moed en vertrouwen voor nodig om een organisatie naar haar Future State te leiden. Leiderschap op zijn best.

Tools Woordenlijst

De wereld zit vol handige hulpmiddelen. Maar wat zijn al die Japanse dingen? Hier is een overzicht.

Workshops

Jullie kunnen het zelf. En met een goede trainer leer je veel EN heb je een gegarandeerd resultaat!

Snel beginnen met fundamentele verbeteringen? Start hier:

© 1996-2021 Arno Koch. Please contact Arno Koch if you want to use content of this site!